muzej

Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih: »Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in prihodnostjo« (2019 – 2022)

V Muzeju Velenje smo se v letu 2019 drugič uspešno prijavili na razpis Erasmus+ (KA104) mobilnost v izobraževanju odraslih. S tokratnim projektom pod naslovom »Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in prihodnostjo« smo se želeli posvetiti pridobivanju novih izkušenj na področju ohranjanja in promocije dediščine pridelave in predelave lanu oz. širše tekstilne dediščine. […]

Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih: »Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in prihodnostjo« (2019 – 2022) Read More »

Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih, Usnjarska dediščina (2018 – 2021)

Med številnimi enotami Muzeja Velenje posebno mesto zavzema Muzej usnjarstva na Slovenskem, trenutno edini muzej v Sloveniji, ki se ukvarja izključno z usnjarsko dediščino. Za izboljšanje delovanja muzeja je izjemnega pomena pridobivanje izkušenj in seznanitev s primeri dobrih praks na tem področju v tujini, za kar odlično služi sodelovanje pri projektih Erasmus+ mobilnosti za izobraževanje

Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih, Usnjarska dediščina (2018 – 2021) Read More »

Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all – CLEAR (2011 – 2013)

V okviru projekta CLEAR so bile deloma nadgrajene obstoječe razstave na gradu Velenje za senzorno ali mobilno ovirane osebe. Posnel se je film (opremljen zvočno kot tudi s podnapisi), izdelal tipni vodič za slepe po zbirkah gradu, z brajico opremili napisi na vhodih v razstavne prostore, izdelal tipni zemljevid razvoja gradu Velenje skozi čas ter

Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all – CLEAR (2011 – 2013) Read More »

Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (2017-2020)

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati projekt RUINS, katerega vodilni partner je bila University of Technology Lublin – Poljska. Projekt RUINS je bil v višini 85% sofinanciran iz naslova programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij so sestavljali partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija). Evropska kulturna dediščina vključuje

Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (2017-2020) Read More »

HIstorical CAstle PArkSn, HICAPS (2017-2020)

Projekt, ki ga je je pridobila Mestna občina Velenje, se je osredotočal na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je bil oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. Glavni cilj projekta HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) je bil prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje

HIstorical CAstle PArkSn, HICAPS (2017-2020) Read More »

European Cultural Route of Reformation (ECRR – Evropska kulturna pot reformacije) (2016 – 2019)

7. junija 2019 je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol slavnostno odprl slovenski del evropske kulturne poti – Združenje Poti reformacije (Routes of Reformation – RoR). Z odprtjem je bil zaključen triletni projekt European Cultural Route of Reformation (ECRR – Evropska kulturna pot reformacije), ki je bil sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. Dogodek je

European Cultural Route of Reformation (ECRR – Evropska kulturna pot reformacije) (2016 – 2019) Read More »

Predavanje in strokovno vodstvo po razstavi “Tu se je smrt utrudila do smrti …”: slovenske žrtve Auschwitza

V torek, 5. aprila, ob 18. uri vabimo vas na predavanje in strokovno vodstvo po gostujoči razstavi “Tu se je smrt utrudila do smrti …”: slovenske žrtve Auschwitza. Predaval bo avtor razstave, direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak.

Predavanje in strokovno vodstvo po razstavi “Tu se je smrt utrudila do smrti …”: slovenske žrtve Auschwitza Read More »

Odprtje razstave Jaslice

V Muzeju Velenje smo tudi letos, tako kot že 18 let doslej, postavili jaslice, ki bodo tokrat na ogled v parku Velenjskega gradu.
Postavitev jaslic pospremljamo s spletnim dogodkom Praznično prepevanje. Krajši spletni prispevek bo spomnil na koncerte ob odprtjih razstav jaslic na Velenjskem gradu v prejšnjih letih, ko je nekajkrat nastopil Otroški pevski zbor Župnije bl. A. M. Slomšek pod vodstvom Neve Berke.

Odprtje razstave Jaslice Read More »