Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for all – CLEAR (2011 – 2013)

V okviru projekta CLEAR so bile deloma nadgrajene obstoječe razstave na gradu Velenje za senzorno ali mobilno ovirane osebe. Posnel se je film (opremljen zvočno kot tudi s podnapisi), izdelal tipni vodič za slepe po zbirkah gradu, z brajico opremili napisi na vhodih v razstavne prostore, izdelal tipni zemljevid razvoja gradu Velenje skozi čas ter načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje.

Različnim zainteresiranim skupinam (vladam, turističnim predstavnikom, kulturnim izvajalcem itd.) je bilo skozi projekt ponujeno orodje in praktične izkušnje za izboljšanje polne dostopnosti do lokalnih objektov kulturne dediščine in vrednot. Tekom projekta so se izvajalci trudili dvigniti zavest med ustanovami, upravljavci s kulturnimi vrednotami in državljani, da dostopnost do kulturnih vrednot ne pomeni le izpolnjevanje minimalnih zakonskih zahtev. Ko se »zahteve« preoblikujejo  v sredstvo,  predlagana “polna dostopnost” postane zmagovalna strategija, ki nudi dolgoročne in koristne učinke na področju gospodarskih gibanj in socialne kohezije.

Več o projektu:

https://www.velenje.si/projects/clear-cultural-values-and-leisure-environments-accessible-roundly-for-all/

Accessibility
Call Now Button