Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih: »Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in prihodnostjo« (2019 – 2022)

V Muzeju Velenje smo se v letu 2019 drugič uspešno prijavili na razpis Erasmus+ (KA104) mobilnost v izobraževanju odraslih. S tokratnim projektom pod naslovom »Dediščina lanu v muzejski ponudbi: vez med preteklostjo in prihodnostjo« smo se želeli posvetiti pridobivanju novih izkušenj na področju ohranjanja in promocije dediščine pridelave in predelave lanu oz. širše tekstilne dediščine. Tekstilna dediščina, sploh v okviru aktivnosti na etnoloških domačijah Muzeja Velenje (Grilova domačija) je eno izmed pomembnih področij naših muzejskih aktivnosti, na katerem bi radi naredili tudi napredek in širitev programov. Za državo mobilnosti smo izbrali Litvo, ki je tradicionalno znana po močni tekstilni tradiciji, še posebej po pridelavi in predelavi lanu.

Več o projektu:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2019-1-SI01-KA104-060349

Že nekaj časa smo spremljali, kako muzeji in druge sorodne institucije v Litvi delujejo na področju tekstilne dediščine in smo bili mnenja, da so pri tem uspešni ter vsekakor so primer dobre prakse. Že v fazi priprave projekta smo v Litvi naleteli na zelo pozitiven odziv in tako smo dobili potrjenih kar sedem povezav za »job shadowing« obiske. Med njimi so bili tako manjši lokalni muzeji kot tudi nekateri s statusom pokrajinskega muzeja. Načrtovane obiske smo tako, glede na lokacije muzejev, razdelili na tri mobilnosti. Konec septembra 2019 smo izvedli prvo mobilnost in obiskali dva muzeja – Arklio muziejus (Muzej konja) v mestu Anykščiai ter Zanavykų muziejus v kraju Lukšiai. Omenjena muzeja v svojih zbirkah predstavljata različne predmete povezane z lanom in omogočata obiskovalcem doživeti pristno izkušnjo celotnega procesa predelave lanenega platna. Mobilnosti smo se udeležili trije sodelavci, ki se v Muzeju Velenje ukvarjamo z andragoškim, pedagoškim in etnološkim delom.

Več o prvi mobilnosti v okviru projekta lahko preberete tukaj:

https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/muzej-velenje-na-erasmus-mobilnosti-v-litvi

Zaradi koronske krize je bila izvedba projekta podaljšana in tako do konca meseca maja 2022, ko je predviden zaključek projekta, načrtujemo izvedbo tudi preostalih mobilnosti.

Accessibility
Call Now Button