Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih, Usnjarska dediščina (2018 – 2021)

Med številnimi enotami Muzeja Velenje posebno mesto zavzema Muzej usnjarstva na Slovenskem, trenutno edini muzej v Sloveniji, ki se ukvarja izključno z usnjarsko dediščino. Za izboljšanje delovanja muzeja je izjemnega pomena pridobivanje izkušenj in seznanitev s primeri dobrih praks na tem področju v tujini, za kar odlično služi sodelovanje pri projektih Erasmus+ mobilnosti za izobraževanje odraslih. Zato smo leta 2018 prijavili projekt za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+ mobilnost za izobraževanje odraslih (KA104), bili smo med prvimi uspešnimi muzeji v Sloveniji. Cilj projekta je bil obisk sorodnih muzejev v tujini in nabiranje izkušenj za izboljšanje našega dela.

Povzetek projekta:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2018-1-SI01-KA104-046981

Naše povpraševanje za sodelovanje s sorodnimi institucijami v projektu Erasmus+ smo najprej usmerili v države, ki se tradicionalno ukvarjajo z usnjarsko dediščino. Tako smo vzpostavili kontakte s sedmimi evropskimi usnjarskimi muzeji, saj smo si najprej želeli izmenjati izkušnje prav z njimi. Vendar smo od večine dobili odgovor, da nam tovrstnega sodelovanja zaradi zasedenosti in preobremenjenosti s svojim delom ne morejo ponuditi. Zato smo naše povpraševanje razširili na tehnične muzeje. Odzvali so se štirje muzeji: Tehnički muzej Nikola Tesla (Tehnični muzej Nikola Tesla) iz Zagreba (Hrvaška), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja (Pomorski in zgodovinski muzej Hrvaškega primorja) iz Reke (Hrvaška), Technike museum v Brne (Tehnični muzej Brno) iz Brna (Češka) in Šiauliu “Aušros” Muziejus (Muzej »Aušra«) iz mesta Šiauliai (Litva), katerega ena izmed enot se med drugim ukvarja tudi z usnjarsko dediščino.

Izvedli smo štiri mobilnosti, ki se jih je udeležilo dvanajst sodelavcev Muzeja Velenje – kustosi, kustosi pedagogi, kustosinja dokumentalistka, konservator-restavrator, informatorka-promotorka ter direktorica muzeja. Prva mobilnost je bila na Hrvaškem v Tehniškem muzeju Nikole Tesle v Zagrebu, druga mobilnost je bila izvedena v Tehniškem muzeju v Brnu na Češkem. Tretja mobilnost je bila izvedena v Pomorskem in zgodovinskem muzeju Hrvaškega primorja v Rijeki na Hrvaškem. Četrta mobilnost je bila izvedena v Šiauliu “Aušros” muzeju v Litvi.

Več o posameznih mobilnosti lahko preberete tukaj:

Obisk Tehniškega muzeja Nikole Tesle v Zagrebu na Hrvaškem.

https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/nasa-prva-erasmus-mobilnost

Obisk Tehniškega muzeja v Brnu (Češka).

https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/erasmus-mobilnost-osebja-muzeja-velenje-v-brnu

Obisk muzeja »Aušra« v mestu Šiauliai v Litvi.

https://epale.ec.europa.eu/sl/blog/erasmus-mobilnost-v-korona-casih

Accessibility
Call Now Button