Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (2017-2020)

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati projekt RUINS, katerega vodilni partner je bila University of Technology Lublin – Poljska. Projekt RUINS je bil v višini 85% sofinanciran iz naslova programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij so sestavljali partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija).

Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se je osredotočal na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter na vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Projekt je potekal do septembra 2020. V sklopu projektov RUINS smo v Mestni občini Velenje izdelali celovit Načrta upravljanja s kulturno dediščino za ruševino gradu Šalek, pripravili smo požarni red z evakuacijskim načrtom in oblikovali protokolarni spominek Šaleško pivsko čašo, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek. Z nakupom spominka se prispeva k ohranjanju in trajnostnemu razvoju gradu Šalek.

Muzej Velenje je postal upravitelj ruševin gradu Šalek.

Več o projektu:

https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11212

Accessibility
Call Now Button