Fran Korun Koželjski

Ena izmed vidnejših osebnosti Šaleške doline je Fran Korun Koželjski, slovenski glasbenik in skladatelj iz Velenja, po katerem so 2. marca 1966 poimenovali velenjsko glasbeno šolo. Na pobudo njegovih vnukov Vladimirja in Boruta Koruna, ki sta Muzeju Velenje podarila Korunovo pohištvo in glasbila, je od leta 2020 na Velenjskem gradu na ogled stalna postavitev, posvečena življenju in delu Frana Koruna Koželjskega. Na razstavi so poleg posameznih kosov pohištva iz njegovega doma v Velenju na ogled še njegove citre, violina, violončelo in viola, saj je bil Fran Korun Korun vsestranski glasbenik.
Rodil se je 22. decembra 1868 v Zgornjem Šaleku v Velenju. V domači gostilni, ki je služila kot počivališče za voznike z vprežno živino, so se večkrat ustavljali godci in pevci, in tako je Korun že kot otrok prihajal v stik z glasbo. Najprej se je začel učiti igrati citre. Poučeval ga je kmet in vinogradnik Mak iz Podkožlja, kamor je redno hodil na učne ure. Ravno kmet Mak in pot do njega čez hrib Koželj sta bila kasneje razlog, da si je Fran nadel psevdonim Koželjski, pod katerim je objavljal svoja glasbena dela.
Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, kjer je poleg citer začel spoznavati še osnove glasbene teorije ter se učil igranja na klavir in violino. Ker doma ni bilo dovolj denarja, bi se moral po končani osnovni šoli izučiti za čevljarja, vendar je uk opustil in kasneje v Krškem končal meščansko šolo ter v Trstu še trgovsko in pomorsko akademijo. V Trstu se je izpopolnjeval v igranju na citre in nastopal v javnosti. Leta 1895 je začel študij glasbe na Dunaju in ga zaključil leta 1900 z državnim vojaškim kapelniškim izpitom.
Že med študijem je prejel povabilo profesorja Antona Bezenška, da bi v Sofiji v Bolgariji prevzel mesto vojaškega kapelnika, vendar ga ni sprejel. Vrnil se je v Velenje, se zaposlil kot uradnik v Južnoštajerski hranilnici v Celju, kjer je delal do upokojitve leta 1932, in prevzel vodstvo celjske narodne godbe. Dolga leta je poučeval klavir in teorijo na Orglarski šoli v Celju, bil eden izmed ustanoviteljev in prvi kapelnik Rudarske godbe v Velenju, desetletje je vodil delavsko pevsko društvo, ki je imelo vsako nedeljo vaje v njegovi hiši, že pred prvo svetovno vojno je bil tudi kapelnik železničarske godbe v Zidanem mostu in godbe v Šempetru v Savinjski dolini.

Accessibility
Call Now Button