Spoštovani učiteljice in učitelji!

Muzeji lahko s svojim raznovrstnim gradivom in raznolikimi razstavami, ki se navezujejo na lokalno in širše okolje, zelo uspešno dopolnimo ali nadgradimo učno snov, ki jo predvidevajo učni načrti za osnovne in srednje šole. Marsikatero učno snov, ki lahko v razredu hitro  postane nezanimiva, šolarji v muzejskem okolju ob muzejskih predmetih, ki jih je mogoče videti, otipati in preizkusiti, usvojijo mnogo hitreje in se jim zaradi doživetja, ki ji bilo povezano z njimi, dobro vtisne v spomin.

Ker vemo, da so šolski programi natančno zastavljeni in da učitelji v svoj letni načrt težko vključijo aktivnosti, ki niso usklajene z učnimi načrti, smo v Muzeju Velenje učnim načrtom posvetili posebno pozornost. Ob naših razstavah smo pripravili pedagoške programe, ki so usklajeni z učnimi načrti ter zajemajo vsebine in cilje, ki jih morajo učenci pri posamezni učni snovi doseči.

Tako smo v nekaj več kot petnajstih letih za šolske skupine zasnovali pestro izbiro pedagoških programov. Programi, ki jih vsako leto dopolnjujemo in nadgrajujemo, se navezujejo na učno snov, ki jo učitelji podajajo učencem, in so bili v preteklih letih lepo sprejeti ter zelo dobro obiskani. 

Strokovni delavci muzeja poskrbimo, da otroci v muzejskih učnih urah na zanimiv in zabaven način čim več izvedo, programe pa popestrimo s kvizi, z delovnimi listi ali muzejskimi delavnicami.

Vedno smo veseli tudi vaših predlogov za sodelovanje in dopolnitev naše ponudbe!

Muzejska učna ura »PRI VAS DOMA«

Ker se zavedamo, da je včasih težko in dražje priti do nas, ali pa vam obisk pri nas vzame preveč časa, vam ponujamo možnost, da naše pedagoške programe ali predstavitve naših muzejskih razstav, ki se navezujejo na učno snov, ki jo morajo učenci poznati, izvedemo tudi kot učne ure v vaši šoli.

Poleg v tej publikaciji predstavljenih pedagoških programov lahko s pomočjo raziskav, razstav in predmetov iz naših muzejskih zbirk zelo dobro predstavimo različna pomembna poglavja iz naše preteklosti: na primer razvoj protestantizma in pomen reformacije, čas druge svetovne vojne, povojni razvoj in nastanek mesta Velenje ter obdobje osamosvajanja Slovenije.

Muzejska učna ura traja eno šolsko uro, z njo pa izbrano temo predstavimo s pomočjo računalniške projekcije in muzejskih predmetov. Cena izbranega programa je 25 evrov, za obiske v šolah izven Šaleške doline pa bomo tej ceni dodali še znesek potnih stroškov.

Dobrodošli!

Prijave na pedagoške programe Muzeja Velenje sprejemata kustosinji pedagoginji: Ona Čepaitytė Gams na telefonsko številko 051 382 374 ali po elektronski pošti ona.gams@muzej-velenje.si in Alma Javornik na telefonsko številko 03 898 26 30 ali po elektronski pošti: alma.javornik@muzej-velenje.si

Povezava na knjižico Pedagoški programi Muzeja Velenje

Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top