Predstavitev knjige in filma o letalstvu v Šaleški dolini

 
V petek, 19. novembra, bomo ob 18. uri v Kulturnem domu Šoštanj predstavili knjigo in film o letalstvu v Šaleški dolini. Avtor knjige je dr. Miran Aplinc, avtorica filma pa Pina Špegel, oba kustosa Muzeja usnjarstva na Slovenskem.
 
V letu 2021 je Muzej Velenje izdal monografijo z naslovom Letalstvo v Šaleški dolini po drugi svetovni vojni in 50 let Šaleškega aerokluba, avtorja dr. Mirana Aplinca. V knjig je vsebina nanizana kronološko kot preplet dogodkov pospremljen s podatki, zgodbami posameznikov in slikovnim gradivom. Popelje nas skozi čas prizadevanj za postavitev letališča in v nadaljevanju vsebin pod vodilnim naslovom Kako smo leteli – nanizanih po desetletjih vse do današnjega časa. Knjigi je dodan opis sekcij Šaleškega aerokluba (jadralna, motorna, šolanje letalcev, padalci, prosto letenje z zmaji, ultra lahko letenje in modelarji), poskusov samogradnje, Velenjskih balonarjev in padalcev danes. V poglavju Zgodba so nanizane zgodbe posameznikov, ki so svoje življenje zapisali letalstvu kot poklicni piloti v vojnem letalstvu nekdanje socialistične Jugoslavije, Slovenski vojski ali v civilnem letalstvu. Knjigo dopolnjuje še poglavje s statističnimi dodatki kot so podatki o članstvu aerokluba skozi čas ter njihovih športnih dosežkih, predsednikih, upravnikih in podatkih o vseh klubskih letalih. Ob koncu najdemo še strokovne podatke o literaturi in virih ter imensko kazalo kot pripomoček za raziskovalce.
 
Ob knjigi je sodelavka Muzeja Velenje Pina Špegel pripravila dokumentaren film, ki s pomočjo filmskega in slikovnega gradiva pregledno prikazuje razvoj letalstva v Šaleški dolini.
Accessibility
Call Now Button