Razstava panjskih končnic


Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem odprli razstavo panjskih končnic Alimpija Košarkoskega, umetnika iz Šoštanja, ki je poznan predvsem po ustvarjanju nabožnih ikon, že več let pa ustvarja tudi tradicionalne panjske končnice.
Poslikane panjske končnice so del tistega repertorija slovenske kulturne dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. Glede na današnje védenje so poslikane panjske končnice takorekoč avtohtoni kulturni element. Zanje velja, da so se kot eno od poglavij ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike nižjih (kmečkih) družbenih plasti pojavile na delu slovenskega etničnega ozemlja po sredini 18. stoletja, doživele svoj razcvet v obdobju med letoma 1820 in 1880 ter spričo spremenjenih ekonomskosocialnih in duhovnih razmer zamrle v začetku 20. stoletja. (Vir: Slovenski etnografski muzej)

Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top