Umetniška zbirka Galerije Velenje/20. in 21. stoletje

 

Stalna zbirka sodobne slovenske umetnosti šteje 64 slik in skulptur iz 20. in 21. stoletja in se je od leta 1975 sistematično dopolnjevala in večkrat prenavljala. Zajema dela sodobnega slovenskega slikarstva in kiparstva in je postavljena v štirih zaporednih prostorih. Zbirko uvajajo dela treh velikanov slovenskega impresionizma. Povezovalno jedro pa so modernisti od konca druge svetovne vojne do konca preteklega tisočletja in avtorji lokalnega okolja. Zbirko sklenejo mlajši ustvarjalci slovenskega prostora in lokalnega zaledja. Še vedno se zbirka dopolnjuje in občasno spreminja v postavitvi.

Prvi prostor se začenja z impresionizmom, nadaljuje z Vesnani ekspresionizmom, Novo stvarnostjo, konstruktivizmom in intimizmom (Rihard Jakopič, Matija Jama in Fran Sternen in nadaljujejo Maksim Gaspari , Hinko Smrekar,  Ferdo Vesel, Veno Pilon, Tone Kralj, Nikolaj Omersa, Marij Pregelj,  … ter rojaka kipar Ivan Napotnik in slikar Fran Tratnik.

V drugem prostoru se nadaljuje intimizem, predstavniki Četrte generacije, fantastike ter abstraktna umetnost in nova figuralika (France Mihelič, Božidar Jakac, Elda Piščanec, Miha Maleš, Nikolaj Pirnat, Mira Pregelj, Avgust Lavrenčič, Gabrijel Stupica, Peter Černe, Tone Lapajne, … in seveda avtorji ožjega področja kot Ciril Cesar, Majda Kurnik, Jože Horvat Jaki, Alojz Zavolovšek, Jože Tisnikar, Anton Herman in drugi.

V tretjem prostoru nadaljujejo dela informela in abstraktne avtopoetike umetnikov, ki so nekaj desetletij predstavljali profesorsko bazo Akademije za likovno umetnost, Janez Bernik, Andrej Jemec, Emerik Bernard, France Rotar, Klavdij Zornik, … )

V četrtem prostoru je generacija sodobnih slovenskih slikarjev močno zastopana predvsem z avtorji 21. stoletja, ki so bili nagrajenci dvajsetletnih umetniških ustvarjanj študentov na kolonijah v  Velenju, sedaj že uveljavljenih slikarjev in profesorjev na umetniških srednjih šolah in fakultetah ( Gregor Kokalj, Zmago Lenardič, Dušan Fišer, Damjan Stepančič, Nataša Tajnik, …)

Pokaži več Pokaži manj
Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top