Zapuščina Ane Lušin, Cankarjeve ljubezni

Razstavo o nekdanji plešivški učiteljici Ani Lušin,  je Muzej Velenje podaril Podružnični osnovni šoli Plešivec.

Ana Lušin, Cankarjeva velika ljubezen, je pomembno vplivala na njegovo literarno ustvarjanje: posvetil ji je nekaj pesmi v Erotiki, snoval zanjo Sentimentalni album ter jo uporabil za model Ane v Jakobu Rudi in Tujcih.  Med Cankarjem in Ano Lušin se je razvila obsežna korespondenca, Lušinova pa je imela tudi sama pisateljske aspiracije.

Accessibility
Call Now Button