Stalna zbirka sodobne slovenske umetnosti

Stalna zbirka sodobne slovenske umetnosti šteje 64 slik in skulptur iz 20. in 21. stoletja in se je od leta 1975 sistematično dopolnjevala in večkrat prenavljala. Zajema dela sodobnega slovenskega slikarstva in kiparstva in je postavljena v štirih zaporednih prostorih. Zbirko uvajajo dela treh velikanov slovenskega impresionizma. Povezovalno jedro pa so modernisti od konca druge svetovne vojne do konca preteklega tisočletja in avtorji lokalnega okolja. Zbirko sklenejo mlajši ustvarjalci slovenskega prostora in lokalnega zaledja. Še vedno se zbirka dopolnjuje in občasno spreminja v postavitvi.

Accessibility
Scroll to Top