Boben

Delavsko godeno društvo Zarja Šoštanj je bilo ustanovljeno leta 1925 v prostorih tedanje Vošnjakove usnjarne. Začetki delovanja same godbe segajo sicer že v začetek 20. stoletja, konkretnejša dejanja okoli uradne ustanovitve pa so se začela na proslavi 1. maja leta 1925. Pobudniki ustanovitve so bili delavci usnjarne, vključilo pa se je tudi vodstvo. Takrat so določili tudi ime godbe in sicer Zarja, ki je ostalo do današnjih dni. Kasneje v istem letu so nabavili inštrumente(28 kosov), kupili pa so jih z dnevnim zaslužkom delavcev tovarne, ki je tedaj znašal 20.490 takratnih dinarjev. Razliko, 5.820 dinarjev, pa je poravnal takratni lastnik usnjarne Franz Woschnagg. Nekaj teh inštrumentov je na ogled tudi v stalni razstavi v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Prvič je godba v Šoštanju uradno nastopila ob praznovanju 1. maja 1926, vadbene prostore pa je imela v tovarniških prostorih vse do 90-ih let. Danes zelo uspešno deluje pod imenom Pihalni orkester Zarja Šoštanj in se redno udeležuje prireditev in tekmovanj doma in v tujini.
 
📸✒️ Jernej Hozjan, kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem.
Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button