Kovček za shranjevanje vojaške opreme

🇸🇮 30-letnica slovenske samostojnosti 🇸🇮

Kovček za shranjevanje vojaške opreme

Gorenje ni bilo edino večje šaleško industrijsko podjetje, ki se je s svojo proizvodnjo dejavno vključilo v osamosvojitvene procese Slovenije. Takšni sta bili vsaj še dve in sicer Elektrostrojna oprema (ESO) Velenje, kjer so leta 1991 zasnovali in izdelali dva inovativna projekta TIRAS (teritorialno izdelani raketni artilerijski sistemi) in LVRM-8/128-V91 (lahki večcevni raketni metalec), ter podjetje Veplas (»velenjska plastika«), ki je zasnovalo in izdelalo vojaške čelade in possebne kovčke za hranjenje vojaške opreme prvih slovenskih nabornikov.
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (RSLO) je med drugim kot del neposrednih priprav na osamosvojitev Slovenije velenjskemu podjetju Veplas zadal nalogo, da v najkrajšem možnem času pripravi model nove slovenske vojaške čelade in posebne kovčke za shranjevanje vojaške opreme in oborožitve. V prvi fazi projekta je bilo treba razviti in izdelati po 300 kosov čelad in kovčkov, s katerimi bi opremili prvih tristo slovenskih nabornikov, ki so maja leta 1991 pričeli z usposabljanjem v učnih centrih na Igu pri Ljubljani in Pekrah pri Mariboru. V Veplasu so se obeh projektov lotili z velikim zanosom in ogromno energije. Po prehodni potrditvi projektnih rešitev s strani RSLO so do konca aprila 1991 uspeli izdelati in z novimi vojaškimi čeladami in kovčki opremiti vseh tristo nabornikov v obeh učnih centrih. Kljub temu, da so bile nove vojaške čelade iz Veplasa zaradi časovne stiske in mednarodne prepovedi izvoza orožja in specifičnih surovin v Republiko Slovenijo nekoliko prilagojene in poenostavljene, so predstavljale pomembno moralno oporo pripadnikom slovenskih varnostnih in oboroženih sil ter širši javnosti. Z novimi čeladami je na Kongresnem trgu v Ljubljani 26. junija 1991 ob svečani razglasitvi neodvisnosti Republike Slovenije nastopila tudi častna četa Teritorialne obrambe.

🖋 Kustos Muzeja Velenje Vinko Mihelak
📸 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button