Krajevna tabla Titovo Velenje

Velenje, 1981

Pri republiški konferenci SZDL Slovenije je od leta 1981 delovala posebna Komisija za obeleževanje imena tovariša Tita v Sloveniji. Ta komisija je vsem občinskim konferencam SZDL podala vrsto pobud in predlogov, kaj in na kakšne načine bi bilo smiselno trajno obeležiti s Titovim imenom. Med možnostmi so se najpogosteje pojavljale zasaditve 88 dreves in poimenovanja ulic, ustanov, organizacij ali kraja oziroma mesta. Za poimenovanje kraja so bila postavljena ostra merila, naposled je bilo podanih šest predlogov, in sicer za mesta Trbovlje, Kočevje, Novo mesto, Krško, Nova Gorica in Velenje. Slednji dve mesti sta se nato uvrstili še v ožji izbor.
Junija 1981 so vsi zbori velenjske občinske skupščine obravnavali predlog predsedstva občinske konference SZDL o preimenovanju Velenja po Josipu Brozu – Titu v Titovo Velenje. Predlog so vsi zbori soglasno podprli, potrdila ga je tudi republiška konferenca SZDL. Mesto Velenje (vendar ne tudi občina) se je v Titovo Velenje preimenovalo 10. oktobra 1981. Devet let kasneje, 17. julija 1990, so zbori velenjske skupščine, tokrat kot prvi v Jugoslaviji, sklep o preimenovanju mesta razveljavili in Titovo Velenje je spet postalo le še Velenje.

 

Literatura: Šaleška in Zgornja Savinjska dolina v procesih osamosvajanja Slovenije (ur. Vinko Mihelak), Velenje: Muzej Velenje, 2018, str. 17.

 

Zbirka: Zgodovina, akc. št. MV; MV-608/2015

 

✒️ Vinko Mihelak, muzejski svetovalec

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email

Kavčnikova domačija, 20. stoletje

Accessibility
Call Now Button