Lopata in korito

Šaleška dolina, 20. stoletje

Posebna rudarska lopata srčaste oblike, med rudarji imenovana »pik as« ali tudi »herc«, in neke vrste korito za nakladanje premoga, ki so mu rudarji rekli »triglc«, sta bila do mehaniziranja postopka izvoza premoga po rovih do izvoznega jaška zelo pomembni orodji. Rudarji so bili namreč plačani po učinku oziroma po številu naloženih jamskih »huntov«. Ko so z metodo zasekovanja napredovali za približno 1 meter v premogov sloj, je bilo treba ta premog tudi umakniti oziroma pripraviti in transportirati do izvoznega jaška. Nakladanje jamskih vozičkov je bilo vse do konca druge svetovne vojne oziroma začetka hitre modernizacije velenjskega premogovnika v 50-tih letih 20. st. ročno. Večje kose premoga, ki so ga vsi imeli najraje, saj je bil voziček najhitreje napolnjen, medtem ko je bil takšen premog tudi najbolj zaželen na trgu in je zato dosegal najvišjo ceno, so rudarji nalagali z rokami in brez posebnega orodja. Drobna in srednje velika zrna lignita so s posebno motiko ali »kroco« postrgali v »triglc« in polnega stresali v voziček. Za preostanek lignitne mase in očiščenje delovišča pred začetkom novih napredovalnih del v sloj so uporabljali posebno lopato, ki se jo je zaradi njene posebne oblike oprijelo ime »pik as« ali »herc«.

 

Zbirka: Premogovništvo, inv. št. MV; A1.P00348, akc. št. MV; MV-102/2018;

 

✒️ Mateja Murkovič, višja kustosinja dokumentalistka

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email

Kavčnikova domačija, 20. stoletje

Accessibility
Call Now Button