Načrt bombardiranja Velenja

Nemčija, 1940

Šaleška dolina z mestom Šoštanj, trgom Velenje in okoliškimi vasmi je bila pred drugo svetovno vojno relativno umirjena, redko poseljena ter odmaknjena od najpomembnejših prometnih in gospodarskih tokov. Kljub temu so jo Nemci uvrstili med potencialne cilje nemškega letalstva ob morebitnem napadu nemškega rajha na Kraljevino Jugoslavijo. Na nemškem načrtu, ki je nastal že decembra 1940, je bila kot edini cilj izbrana TE Velenje. Po današnjih merilih sicer skromen termoenergetski obrat z instalirano močjo 7.250 kW, ki so ga v dveh fazah zgradili med leti 1927 in 1934, je v času med obema vojnama spadal med pomembnejše tovrstne objekte in je od avgusta 1931 z električno energijo preko več kot 65 km dolgega daljnovoda oskrboval tudi del Ljubljane. Nemara je bil to tudi najpomembnejši razlog, da je bila TE Velenje med cilji nemškega letalstva. Ob začetku vojne aprila 1941 je bila med drugim 11. aprila bombardirana tudi Ljubljana oziroma njena okolica, medtem ko je bilo Šaleški dolini oziroma elektrarni vsaj v prvih dneh vojne prizaneseno neposredno vojaško uničevanje. Za kaj takega namreč ni bilo niti potrebe. Prve nemške enote so v Šaleško dolino brez izstreljenega naboja vkorakale že 10. aprila, medtem ko je po zgolj enajstih dneh t. i. aprilske vojne s podpisom brezpogojne kapitulacije klonila tudi vsa Kraljevina Jugoslavija.

 

Zbirka: NOB, inv. št. MV; NOB-288

 

✒️ Vinko Mihelak, , muzejski svetovalec

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button