Planimeter

Nemčija, druga polovica 20. stoletja

Planimeter je naprava za merjenje površine usnja in kože. Je ena izmed redkih še ohranjenih tovrstnih naprav. Stroj, ki nosi napis »Ledermesseaparat, »EXAKT«, System Seeman, D. R. P. Oest. Pat. 81 098, Nr. 616«, je nemške izdelave.
Planimeter deluje tako, da se postavi na sredino površine merjenca (kože, gotovega usnja itd.). Merilna letev se raztegne in pomakne s tipalnim delom proti sredini planimetra. Merilna koluta se dvigneta in z vrtenjem postavita v ničelni položaj. Merilna letev s tipalom se povleče do označbe, ki jo naredimo na robu površine merjenca, in služi kot začetna oziroma končna točka meritve. S tipalom potujemo po robu površine v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne vrnemo na začetno točko. Na merilnih kolutih odčitamo vrednost v dm².

 

Zbirka: MUS,akc. št. MV; MUS-151/2020

 

✒️ Jernej Hozjan, kustos

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button