Podobice c. sv. Križ nad Belimi Vodami

Cerkev sv. Križ nad Belimi Vodami, konec 19. in prva polovica 20. stoletja

Nabožne sličice na papirju (lahko tudi na pergamentu, tekstilu itd.) so se pojavile ob koncu poznega srednjega veka in postale zelo množične v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Zlasti v kmečkem okolju so jih imeli za svete predmete z varovalno močjo, nosili so jih s seboj, vlagali v molitvenike, lepili na notranjo stran skrinj in omar.
Romarska cerkev sv. Križa je podružnica župnije sv. Andreja v Belih Vodah, ki je postala samostojna župnija leta 1891. Bele Vode so prastar romarski kraj, kamor so hodili prosit za pravo vreme in zdravje ob kužnih boleznih, papež Sikst IV. ji je leta 1482 podelil posebne odpustke. Romarske podobice sv. Križa so izdelane v barvni in črno-beli tehniki z barvno obrobo. Zadaj (ne pri vseh) je molitev v slovenskem jeziku.

Literatura: Geslo Podobica, v: Slovenski etnografski leksikon (ur. Angelos Baš), Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004, str. 431–432; Špela Janežič in Rok Poles, Sv. Križ nad Belimi Vodami pri Šoštanju, Bele Vode: Župnija, 2006.

 

Zbirka: Zgodovina,  akc. št. MV; MV-1/2021

 

✒️ Mateja Medved, muzejska svetovalka

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button