Sklopna ura

Grad Šalek, 16. - 17. stoletje

V sklopu obnovitvenih del na gradu Šalek je na začetku devetdesetih let preteklega stoletja potekalo zaščitno arheološko izkopavanje. Med številčno in oblikovno zelo bogatim odkritim gradivom je bila tudi ura, izdelana iz slonove kosti. Sestavljena je iz dveh preklopnih slonokoščenih ploščic, med katerima je bila vpeta nitka, ki z dolžino sence kaže čas.V spodnji ploščici je bil vgrajen kompas, ki ni ohranjen. Pod njim je vgravirano ime Michael Lesel, ime izdelovalca ure. Na pokrovu ure je ohranjena bronasta ploščica z oznakami luninih men. Ura je okrašena z drobnim rastlinskim ornamentom.Potovalne sončne ure so posebnost 16. in 17. stoletja. Izdelovali so jih predvsem v Nürnbergu in Augsburgu.
V Sloveniji so takšne ure redke. V zbirki Narodnega muzeja Slovenije je primerek, izdelan iz slonovine, datiran v 16.–17. stoletje. Ura primerljive oblike in podobnih dimenzij iz graškega Joanneuma je datirana v leto 1602.

 

Literatura: Danijela Brišnik, Tone Ravnikar, Grad Šalek, Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Pozoj, 1999; Tone Ravnikar, Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem, Zbirka Muzejski kolaž, knj. 6, Velenje: Muzej Velenje, 2005; Vitez, dama in zmaj: dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 2: katalog, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2013, str. 152–153.

 

Zbirka: Arheologija, inv. št. MV; A-65

 

✒️ Mateja Medved, muzejska svetovalka

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button