• Žigi kvalitete usnja

    NOVICE

Žigi kvalitete usnja

V šoštanjski usnjarni so za označevanje kvalitete usnja uporabljali različne žige. Na vseh teh žigih je upodobljen motiv konja. Prva kvaliteta usnja – prima se je označevala s podobo konjske glave, druga kvaliteta usnja – sekunda se je označevala s podobo konja v diru, tretja kvaliteta – terca pa se je označevala s podobo vprežnega konja.
 
📸✒️ Jernej Hozjan, kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem.
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top