Značke za prostovoljno delo

Velenje, 1959

Najbolj požrtvovalni posamezniki so prejeli tudi spominske značke, zlato za 100 prostovoljnih ur, srebrno za 75 in bronasto za opravljenih 50 ur udarniškega dela. Značke v Velenju niso imele samo sentimentalnega značaja. Prejemniku je le-ta prinašala tudi določen status in družbeni ugled, bližnjico do lastnega stanovanja, veliko odprtih vrat, boljši sedež v kinu in še marsikaj drugega. Čeprav se je večina prebivalcev takratnega Velenja prostovoljno udeleževala udarniškega dela – če ne že z največjim navdušenjem, pa vsaj z veseljem –, je bila udeležba pri tovrstnem delu vendarle tudi obvezna, saj je bilo določeno število udarniških ur pogoj za pridobitev stanovanjske pravice.

 

Literatura: Damijan Kljajič, Velenje po letu 1945, v: Velenje. Razprave o zgodovini mesta in okolice, Velenje: Mestna občina Velenje, 1999, str. 359–410; Nest Žgank, Spomini »rdečega kralja«, Ljubljana: Založba Karantanija, 1999.

 

Zbirka: Zgodovina, akc. št. MV; Zn-3460/2014, Zn-3459/2014 in Zn-3458/2014

 

✒️ Vinko Mihelak, muzejski svetovalec

📷 Tanja Verboten

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button