Načrt upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica

Načrt upravljanja za kulturne spomenike lokalnega pomena je obvezen element za obdobje 2020–2025. Skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine je namreč potrebno za upravljanje kulturnega spomenika pripraviti načrt upravljanja, iz katerega izhajajo letni programi dela, lokalni akcijski načrt za področje ohranjanja kulturne dediščine in finančni okvirji za izvedbo letnih programov dela ter drugih aktivnosti za vzdrževanje, ohranjanje ter rabo in razvoj potenciala objektov kulturne dediščine.

Načrt upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica bodo na 10. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 12. maja 2020,  obravnavali članice in člani sveta, Mestna občina Velenje pa k sodelovanju pri oblikovanju akta vabi tudi občanke in občane.

Poziv za sodelovanje je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje https://www.velenje.si/e-obcina/11083

 Kulturna dediščina je pomembna za vse nas in mora biti naša skupna skrb! Povabljeni k sodelovanju!

 

Facebook
Email
Accessibility
Call Now Button