50 let Šaleškega aerokluba

  
V Šaleški dolini je bila letalska dejavnost že pred drugo svetovno vojno dobro razvita, že kmalu po koncu druge svetovne vojne pa so bili posamezniki na področju letalstva zelo aktivni, nekateri so se vključili v aeroklube izven šaleške doline in se ukvarjali s padalstvom. V petdesetih letih je bil v Velenju zabeležen prvi poskus ustanovitve aerokluba, ki pa iz različnih razlogov ni zaživel. Leta 1971 pa je ustanovljen Aeroklub Velenje z letališčem v Lajšah pri Šoštanju, najprej na travnati, kasneje pa na pravi letališki stezi. Nastalo je moderno letališče z vso potrebno letališko infrastrukturo, letalskim parkom in zainteresiranim članstvom. Poimenovanje aerokluba s sedežem v Lajšah se je skozi čas spreminjalo. Prvo poimenovanje je aeroklub dobil ob ustanovitvi leta 1971 kot Aeroklub Velenje, vendar se je ob uspešni podpori gospodarstva leta 1972 klub preimenoval v Aeroklub Gorenje Velenje. V spremenjenih pogojih delovanja je aeroklub leta 2012 dobil novo ime, Šaleški aeroklub (ŠAK), ki letos praznuje 50. let delovanja. Ob prizadevnosti in potrpežljivosti letalskih zanesenjakov v preteklosti danes aeroklub ob drugačnih pogojih deluje dobro. ŠAK je danes eden redkih klubov v Sloveniji, ki je lastnik celotnega letališča, objektov in letal. Letališče ima urejene klubske prostore, hangar in spremljevalne objekte, samostojno črpalko za gorivo za oskrbo, asfaltirano VPS stezo dolžine 700 m s podaljškom travnatega dela v dolžini 150 m. Na letališču je tudi urejen letalski servis za generalno letalstvo in seveda manjši gostinski objekt. V klubu danes leti v jadralni in motorni sekciji okrog 55 članov, od katerih je 41 jadralnih pilotov in okrog 28 motornih pilotov, veliko članov je aktivnih v obeh letalskih sekcijah.

 

Pregledna razstava ob 50-letnici Šaleškega aerokluba bo postregla z nadvse zanimivo in za našo dolino pomembno zgodbo. Avtorja razstave sta kustosa Muzeja usnjarstva na Slovenskem Jernej Hozjan in dr. Miran Aplinc. Razstava bo na ogled v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.

 
Vabljeni!
Accessibility
Call Now Button