Foto Pajk: Pogled za objektiv fotografskega mojstra Volbenka Pajka

Na razstavi so predstavljeni predmeti, ki jih je pri svojem delu uporabljal velenjski fotograf Volbenk Pajk (1915–2005).  S postavitvijo predmetov in druge fotografske opreme je prikazan tudi postopek razvijanja fotografije.

Leta 1948 je Volbenk Pajk v Velenju odprl podružnico svojega mozirskega ateljeja, leta 1952 pa je obrt dokončno preselil iz Mozirja v Velenje. Vse do upokojitve leta 1985 je s fotoaparatom dokumentiral gradnjo in razvoj Velenja ter dogodke v mestu. V njegovem ateljeju, ki je deloval pod njegovim vodstvom vse do leta 2002, so se fotografirale generacije Velenjčanov. Njegova fotografska zapuščina predstavlja neprecenljiv dokument preteklosti modernističnega mesta Velenje in njegovih prebivalcev. 


Accessibility
Call Now Button