Zbornik simpozija
v spomin dr. Milanu Ževartu

Velenje: Muzej Velenje, 2017.
267 strani, cena: 10,00 evrov

Živel 1. maj! Živel praznik dela! Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem: katalog razstave, april−maj, 2017

Ravne na Koroškem, Idrija, Jesenice, Štore, Trbovlje, Velenje, 2017.
154 strani, cena: 10,00 evrov

Barbara Drev
Pustovanje pri Mayerjevih. 1. otroški pustni likovni natečaj Vile Mayer

Velenje: Muzej Velenje, 2017
16 strani, cena: ni na zalogi

Pojdi z menoj! Pobarvanka 2,6 metra velenjske zgodovine!

Velenje: Muzej Velenje, 2016
cena: ni na zalogi

Blaž Verbič in Boris Andrej Mlakar
Citre

Velenje: Muzej Velenje, 2016
27 strani, cena: 3,00 evre

Miran Aplinc/avtor dodatnega besedila o Karlu Štrbenku Emil Šterbenk
Letalstvo v Šaleški dolini do konca druge svetovne vojne

Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2016
112 strani, cena: 15,00 EUR

Janja Jedlovčnik:
Mi gradimo nov svet in novo pomlad Prostovoljne delovne akcije v Velenju in okolici ter velenjski prostovoljci in brigadirji

avtorica dodatnega besedila: Marija Brložnik, Mladinske delovne brigade in mladinske delovne akcije
Velenje: Muzej, 2014. 119 strani; cena: 10,00 EUR

Usnjarstvo na Slovenskem: Zbornik referatov 4. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem

Velenje: Muzej Velenje - Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2015
195 strani, cena: 10,00 EUR

Usnjarstvo na Slovenskem: Zbornik referatov simpozija, organiziranega v okviru prireditev ob občinskem prazniku občine Šoštanj

Velenje: Muzej Velenje – Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2013
192 strani cena: 10,00 EUR

Vinko Mihelak
Velenje: Stoletje na razglednicah

Velenje: Mestna občina Velenje, 2009
253 strani cena: ni na zalogi

Med zvezdo in križem:
Spomini Jožeta Lampreta

Velenje: Muzej Velenje, 2011
263 strani cena: 10,00 EUR

Jože Hudales
Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja

Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Velenje: Muzej Velenje, 2008
312 strani cena: 20 EUR

Jaslice: Deset let jaslic na Velenjskem gradu

Velenje: Muzej Velenje, 2010
16 strani, cena: brezplačen izvod

Tone Ravnikar
Po poteh reformacije v Šaleški dolini

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 8
Velenje: Muzej Velenje, 2008
16 strani, cena: 2 EUR

Milan Ževart
Styriaca: izbrana dela

Velenje: Muzej Velenje; Ljubljana: Karantanija, 2005
599 strani cena: ni na zalogi

Tone Ravnikar
Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 6
Velenje: Muzej Velenje, 2005
62 strani cena: 3 EUR

Milan Ževart
Prvi partizanski napad na Šoštanj

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 3
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik - Muzej, 2002
32 strani cena: ni na zalogi

Tone Ravnikar
Grad Velenje: skica usode stavbe in njenih prebivalcev

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 5
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 2002
64 strani cena: ni na zalogi

Nestl Žgank, Damijan Kljajič, Vlado Vrbič
Spomini "rdečega kralja"

Ljubljana: Karantanija, 1999
267 strani, cena: 30 EUR

Damijan Kljajič
Vrtiljak življenja

Velenje: Pozoj, 2001
191 strani, cena: 13 EUR

Danijela Brišnik, Tone Ravnikar
Grad Šalek

Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika
Založništvo Pozoj, 1999
89 strani, cena: 23 EUR

Jože Hudales
Pri mojstrih v delavnicah

Velenje: Pozoj, 1999
48 strani, cena: 10 EUR

Jože Hudales
František Foit: zbirka afriške umetnosti

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 2
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1998
32 strani
cena - trda vezava: ni na zalogi
cena - mehka vezava: 2 EUR

Vlado Vrbič
Zaleščanski portreti

Velenje: Naš čas, 1998
323 strani, cena: 17 EUR

(urednik kataloga Tone Ravnikar)
Šaleška dolina med romaniko in barokom: katalog razstave

Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1998
69 strani, cena: ni na zalogi

Tone Ravnikar ... (et al.)
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki: turistični vodnik

Velenje: Studio Rebernik, 1996
129 strani, cena: ni na zalogi

Ivo Stropnik
Ko je vsaka pot za pol ure daljša: za dedke in babice

Ljubljana: Karantanija; Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1996
24 strani, cena: 10 EUR

Jože Hudales
Vodič po muzeju slovenskih premogovnikov

Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1982
56 strani, cena: ni na zalogi

Danijela Brišnik, Tone Ravnikar
Grad Šalek

Zbirka Muzejski kolaž - knjiga 1
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika - Muzej, 1995
36 strani, cena: 1 EUR

Afriška zbirka prof. Františka Foita

Velenje: Kulturni center, 1976
33 strani, cena: ni na zalogi

(urednik Jože Hudales)
Velenjski grad in njegove zbirke

Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1984 67 strani cena: ni na zalogi

Zbirka Šaleški razgledi

Zbornik 1995-1996: razprave, presoje, akcenti

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 12
uredil Ivo Stropnik
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo
Pozoj, 1996, 551 strani

Zbornik 1994/95

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 11
uredil Ivo Stropnik
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj, 1994 271 strani

Ivo Stropnik, Skrivalnica v oesu: "asimilacija Grka"

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 10
Velenje: Založništvo Šaleških razgledov, 1993
123 strani

Hotenja 11: literarni almanah

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 9
uredila Marjan Kukovec in Matjaž Šalej
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1992
903-1043 strani

Šaleški zbornik

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 8
uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1992
179 strani

Mlinškovo berilo: (i)zbrani etnološki in slovstveni zapiski

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 7 (transkript, izbor, klasifikacija, registraniranje in redigiranje gradiva, biografska uvodnica o Franu Mlinšku, spremna beseda, preglednice in opombe Jože Hudales in Ivo Stropnik)
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, 1991; 345 strani

Hotenja 10: literarni almanah

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 6
uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, 1990
718-895 strani

Šaleški ibidem I.: antologija malega šaleškega pesništva

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 5
(i)zbral in uredil Ivo Stropnik, uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1990
426 strani

Vane Gošnik, Peter Rezman, Dvignjeni zastor

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 4
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1980
247 strani

Škale: zbornik

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 3 uredil Tone Ravnikar
Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
127 strani

Prispevki k zgodovini Šaleške doline: zbornik

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 2 uredil Tone Ravnikar
Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
311 strani

Ivan Stopar, Velenjski grad: separatni odtis

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 2
Titovo Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, 1989
36 strani

Zbornik Muzeja Velenje: zbornik člankov in razprav ob 30 letnici muzeja

Zbirka Šaleški razgledi - zvezek 1
uredil Jože Hudales
Titovo Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik
179 strani

Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top