Muzejsko gradivo

Zbirka litografij

V zbirki imamo 25 litografij, ki prikazujejo gradove, cerkve in kraje v Šaleški dolini. Litografije so iz zbirk litografij Georga Mathiasa Vischerja, Topographia Ducatus Stiriae, litografije iz Stare in Nove Kaiserjeve Suite, iz serije Reichert, Eins und Jetzt …

Litografija je grafična tehnika odtisa risbe iz kamnite plošče na papir. V veljavi je od konca srednjega veka dalje. Na litografijah so največkrat upodobitve gradov, krajev in cerkva. To so najstarejše upodobitve krajev in objektov, zato so tudi zgodovinsko gledano zelo pomembne.

Zbirka razglednic

V zbirki so razglednice krajev Šaleške doline od konca 19. stoletja do danes. Zbirka je začela nastajati v osemdesetih letih 20. stoletja, leta 1986 pa smo jo z razstavo “Velenje na starih razglednicah” predstavili javnosti. Razglednice v zbirki predstavljajo prvovrsten in neprecenljiv vir za raziskovanje krajevne zgodovine. So izjemen dokument časa v katerem so nastale – so pomemben zgodovinski in umetnostno zgodovinski vir.

Razglednice so kronološko razdeljene v tiri obdobja:

  • pred 1. svetovno vojno
  • med obema vojnama
  • po 2. svetovni vojni
  • (še) nedatirane razglednice

V zbirki imamo preko 850 razglednic.

Fototeka

Zbirko fototeke sestavljajo zbirke negativov, pozitivov, diapozitivov in digitalnih posnetkov. Nastajati je začela že z ustanovitvijo Muzeja Velenje. Pridobivanje gradiva poteka pri terenskih raziskavah, preslikavah gradiva, ki je v lasti drugih inštitucij in posameznikov, z volili in odkupi. Fotografsko gradivo je vsebinsko vezano na zbirke in dejavnost Muzeja Velenje ter življenje v Šaleški dolini.

Gradivo časovno delimo na:

  • fotografije iz I. svetovne vojne,
  • fotografije nastale med obema vojnama,
  • fotografije nastale med II. svetovno vojno,
  • povojne fotografije.

Fotografij, negativov, diapozitivov ter digitalnih posnetkov je v fototeki preko 120.000 enot. Fotografsko gradivo je namenjeno raziskovalnemu delu tako zaposlenih v muzeju kot tudi študentom in številnim zunanjim uporabnikom.

Avdiovizualno gradivo

Sem spadajo: avdioteka, videoteka, filmoteka in dvd-ji. Med gradivom je tudi video zapis o vasici Družmirje, ki je danes ni več. Gradivo šteje preko 150 enot.

Hemeroteka

Hemeroteka hrani izrezke iz časnikov, časopisov in revij, ki se vsebinsko nanašajo na dogodke na širem obmoju Šaleške doline in na delovanje muzeja.

Accessibility
Scroll to Top