Muzejska knjižnica

Strokovna knjižnica Muzeja Velenje deluje v sklopu oddelka za dokumentacijsko dejavnost. Svoje prostore ima na Gradu Velenje, kjer je tudi sedež muzeja. Nima statusa javne knjižnice ter ni vključena v sistem COBISS, vendar so njena vrata odprta tudi za zunanje uporabnike, ki si lahko knjižnično gradivo izposodijo v delovnem času muzeja oziroma po dogovoru. Le izjemoma si je mogoče gradivo izposoditi tudi na dom.
Knjižnični fond obsega skupaj okoli 10.000 monografskih in periodičnih enot. Poleg strokovne knjižnice, kjer je nabavna politika usmerjena predvsem k dopolnjevanju vsebin, ki jim je namenjena dejavnost ustanove, pomemben del knjižnice predstavljata tudi t. i. priročna knjižnica, v kateri so svoje mesto našle razne enciklopedije, leksikoni, slovarji itd., ter oddelek s serijskimi publikacijami in časopisi. Ob urejanju gradiva so se v muzejski strokovni knjižnici izoblikovale tudi tematske zbirke gradiva starejšega datuma, kot npr. zbirka bontonov, starih kuharskih knjig, učbenikov itd.

Accessibility
Call Now Button