Muzejski depo s konservatorsko restavratorsko delavnico

V nekdanjih garderobah in kopalnicah Premogovnika Velenje na starem jašku že več kot 25 let domuje depo Muzeja Velenje na površini 900 m2. V depojskih prostorih muzej hrani mešano gradivo – artefakte z arheoloških izkopavanj s Šaleškega gradu, gradu Velenje ter Pustega gradu v Šoštanju ter ostanke mastodonta, bogato etnološko gradivo že davno izginulih kmetij iz Šaleške doline ter mnogovrstno gradivo zgodovinskega pomena.
Število predmetov presega 35.000 kosov in je hranjeno po svojih materialnih in tipoloških značilnostih v zanje posebej namenjenih prostorih – lesnem depoju, kjer se hranijo samo leseni predmeti z ustreznimi mikro klimatskimi pogoji, kovinskem depoju, kjer se hranijo samo predmeti, izdelani iz kovine ter mešanem depoju, kjer se hranijo predmeti, ki niso zelo občutljivi na gibanja relativne vlage in temperature.
Pod okriljem depoja Muzeja Velenje delujeta tudi dve konservatorski delavnici, kjer za predmete skrbita konservatorja, specialista s področja kovine in lesa. Z dokumentacijo o predmetih, raziskovanjem, fototeko, sprejemom in izposojo predmetov pa se ukvarja kustosinja dokumentalistka.

Accessibility
Call Now Button