Zaposleni

Direktorica
Mojca Ževart
prof. zgodovine in geografije
mojca.zevart@muzej-velenje.si
03/898-26-34
041-200-240

Kustos, muzejski svetnik
Damijan Kljajič
prof. zgodovine in geografije
damijan.kljajic@muzej-velenje.si

03/898-26-31

031-646-751

Kustosinja, muzejska svetovalka
Mateja Medved
univ. dipl. zgodovinarka
mateja.medved@muzej-velenje.si
03/898-26-36
041-670-509

Kustos, muzejski svetovalec
Vinko Mihelak
prof. zgodovine in sociologije
vinko.mihelak@muzej-velenje.si
03/898-26-35
041-853-623

Višja kustosinja 
Tanja Verboten
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja
tanja.verboten@muzej-velenje.si
03/898-26-32
031-676-922

Kustosinja
Alma Javornik
univ. dipl. sociologinja
alma.javornik@muzej-velenje.si
03/898-26-33

041-393-179

Kustosinja pedagoginja
mag. Ona Čepaitytė Gams
magistrica sociologije kulture in univ. dipl. zgodovinarka 
ona.gams@muzej-velenje.si
03/898-26-33

Višja muzejska sodelavka
Milena Slatinjek
poslovna sekretarka
milena.slatinjek@muzej-velenje.si
03/898-26-37

Muzejska sodelavka
Andželina Jukić
prof. pedagogike in andragogike in diplomirana zgodovinarka
andzelina.jukic@muzej-velenje.si
03/898-26-33

Strokovna sodelavka
Katarina Škoberne
dipl. ekonomistka
katarina.skoberne@muzej-velenje.si

Konservatorsko - restavratorska delavnica

Višja kustosinja dokumentalistka
Mateja Murkovič
dipl. upravna organizatorka

mateja.murkovic@muzej-velenje.si
03/586-66-11

Višji konservatorsko restavratorski

sodelavec
Simon Špital
inženir strojništva
simon.spital@muzej-velenje.si
03/586-66-11
040-170-07

Konservator restavrator
Stojan Knežević
akademski slikar
stojan.knezevic@muzej-velenje.si
03/586-66-11

Tajništvo

Informatorka organizatorka
Nina Časl
organizatorka poslovanja
nina.casl@muzej-velenje.si
03/898-26-30
Vodniška služba

Muzejska vodnica
Barbara Paulovič

aranžerska tehnica

barbara.paulovic@muzej-velenje.si

03/898-26-30

Tehnična služba

Oskrbnica
Gabrijela Verbič

ekonomska tehnica

simona.verbic@muzej-velenje.si

03/898-26-30

Oskrbnik
Zvonko Hranjec

preoblikovalec in spajalec kovin

zvonko.hranjec@muzej-velenje.si
041-577-286

Enota Muzej usnjarstva na Slovenskem

Kustos, muzejski svetovalec
dr. Miran Aplinc
prof. zgodovine in proizvodnotehnične vzgoje
miran.aplinc@muzej-usnjarstva.si
03/898-44-22

Kustos
Jernej Hozjan
univ. dipl. zgodovinar
jernej.hozjan@muzej-usnjarstva.si

03/898-44-21

Kustosinja
Barbara Drev
akademska slikarka
barbara.drev@muzej-velenje.si

03/898-44-27

Kustosinja in muzejska vodnica
Pina Špegel

univ. dipl. socialna antropologinja in kulturologinja
pina.spegel@muzej-velenje.si
03/898-44-20

040-170-646

Oskrbnica
Melita Dobelšek

tekstilna konfekcionarka

melita.dobelsek@muzej-usnjarstva.si

03/898-44-20
041-649-702

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o. Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

 

Politika varstva osebnih podatkov

Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top