Zaposleni

Direktorica, višja kustosinja 
Tanja Verboten
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja
tanja.verboten@muzej-velenje.si
03/898-26-34
031-676-922

Kustosinja, muzejska svetovalka
Mateja Medved
univ. dipl. zgodovinarka
mateja.medved@muzej-velenje.si
03/898-26-36
041-670-509

Kustos, muzejski svetovalec

Vinko Mihelak

prof. zgodovine in sociologije

vinko.mihelak@muzej-velenje.si

03/898-26-35

041-853-623

Višja kustosinja
Špela Regulj
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja

spela.regulj@muzej-velenje.si
03/898-26-30

Kustosinja
Andželina Jukić
mag. zgodovine
andzelina.jukic@muzej-velenje.si
03/898-26-36

Kustosinja pedagoginja

mag. Ona Čepaitytė Gams

magistrica sociologije kulture in univ. dipl. zgodovinarka

ona.gams@muzej-velenje.si
03/898-26-30

051-382-374

Kustosinja pedagoginja
Alma Javornik
univ. dipl. sociologije
alma.javornik@muzej-velenje.si
03/898-26-32

041-393-179

Višja muzejska sodelavka
Milena Slatinjek
poslovna sekretarka
milena.slatinjek@muzej-velenje.si
03/898-26-37

Strokovni sodelavec
Matjaž Brglez
univ. dipl. organizator

matjaz.brglez@muzej-velenje.si
03/898-26-30

041 917 525

Konservatorsko - restavratorska delavnica

Muzejska svetovalka
Mateja Murkovič
dipl. upravna organizatorka

mateja.murkovic@muzej-velenje.si
03/586-66-11

Višji konservatorski-

restavratorski sodelavec

Simon Špital
inženir strojništva
simon.spital@muzej-velenje.si
03/586-66-11
040-170-076

Konservator restavrator
Stojan Knežević
akademski slikar
stojan.knezevic@muzej-velenje.si
03/586-66-11

Tajništvo

Informatorka organizatorka
Nina Časl
organizatorka poslovanja
nina.casl@muzej-velenje.si
03/898-26-30
Vodniška služba

Informatorka organizatorka
Barbara Paulovič

organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu

barbara.paulovic@muzej-velenje.si

03/898-26-30

041-638-642

Tehnična služba

Oskrbnica
Gabrijela Verbič

ekonomska tehnica

simona.verbic@muzej-velenje.si

03/898-26-30

Oskrbnik
Zvonko Hranjec

preoblikovalec in spajalec kovin

zvonko.hranjec@muzej-velenje.si
041-577-286

Oskrbnik
Edo Plavše

 

Enota Muzej usnjarstva na Slovenskem

Kustos, muzejski svetovalec
dr. Miran Aplinc
doktor znanosti
miran.aplinc@muzej-usnjarstva.si
03/898-44-22

041-843-949

Kustos
Jernej Hozjan
univ. dipl. zgodovinar
jernej.hozjan@muzej-usnjarstva.si

03/898-44-23

031-331-449

Kustosinja
Barbara Drev
akademska slikarka
barbara.drev@muzej-velenje.si

03/898-44-27

Kustosinja
Pina Špegel

univ. dipl. socialna antropologinja in kulturologinja
pina.spegel@muzej-velenje.si
03/898-44-20

040-170-646
Bibliografija >

Oskrbnica
Melita Dobelšek

tekstilna konfekcionarka

melita.dobelsek@muzej-usnjarstva.si

03/898-44-20
041-649-702

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o. Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

 

Politika varstva osebnih podatkov

Accessibility
Call Now Button