Spominska točka Izak

 

Spominsko točko Izak smo postavili ob mestu, kjer je Franc Polh – Izak, eden prvih organizatorjev narodnoosvobo dilnega gibanja v Šaleški dolini, ob začetku 2. svetovne vojne študent medicine, že sredi septembra 1941 zgradil zemljanko, sanitetni bunker, ki naj bi služil oskrbi in zdravljenju ranjenih partizanov.

Prvi partizanski sanitetni objekti so bili na zavednih domačijah, v zemljankah in bunkerjih. Šlo je za majhne sanitetne postaje , ki so lahko oskrbele in zdravile le manjše število ranjenih partizanov hkrati, kar je sprva tudi še zadostovalo. Eden prvih takšnih objektov v Sloveniji, na slovenskem Štajerskem pa sploh prvi, je nastal prav tu, v Šaleški dolini, kjer sicer kasneje, vse do konca vojne, zaradi bližine Pohorja ni bilo nobene večje partizanske bolnišnice.

Ta sanitetni objekt, ki so ga ljudje hitro poimenovali »Izakova bolnica«, je postavil Franc Polh – Izak, eden tistih šaleških rodoljubov, ki so se odporniškemu gibanju slovenskega naroda pridružili praktično prvi dan okupacije. »Izakova bolnica« je še istega meseca v oskrbo sprejela prvega poškodovanega partizana. To je bil Drago Mlakar, član šaleške partizanske skupine, ki si je ob manjši oskrbovalni akciji enote v Zavodnju poškodoval nogo. Prvo pomoč mu je najprej v Škalah nudil šoštanjski zdravnik dr. Medic, nato pa so poškodovanca prenesli na zdravljenje v »Izakovo bolnico«. Med drugimi se je v njej zdravil tudi Dušan Kveder – Tomaž, eden najpomembnejših članov slovenskega partizanskega vodstva. Med zdravljenjem v Škalskih Cirkovcah ga je obiskal Franc Rozman – Stane, takratni komandant II. grupe odredov in kasnejši poveljnik Glavnega štaba NOV in POS, ki je bil že za časa življenja legenda slovenskega partizanskega boja. »Izakova bolnica« je delovala do pomladi 1943, nato pa je Franc Polh – Izak s sodelavci iz odporniškega gibanja nedaleč stran, prav tako v gozdu ob domačiji svojega polbrata Martina Polha v Škalskih Cirkovcah, maja 1944 postavil partizansko tehniko »Skovik«, ki je na tem mestu delovala od junija do septembra 1944. V njej so razmnoževali radijska poročila in drugo propagandno gradivo za šaleško-mislinjsko okrožje. Franc Polh – Izak je bil tudi eden od organizatorjev tako imenovane šaleške partizanske skupine, prve partizanske enote v Šaleški dolini, katere člani so bili še Franc Drobnič, Edo Martinšek, Drago Mlakar, Miha Pintar, Franc Soklič, Tone Ulrih in Jože Venišnik. Ljudje so si ga zapomnili predvsem po njegovem neizmernem pogumu ter popolni predanosti boju za osvoboditev slovenskega naroda.

Pokaži več Pokaži manj
Accessibility
Call Now Button