Grajska kapela

 

Grajska kapela, ki je bila na novo posvečena leta 2016, se nahaja v severozahodnem obrambnem stolpu, ki so mu novo vlogo namenili v 17. stoletju. V kapeli, v kateri se je v preteklosti poročilo kar nekaj domačih plemiških hčera, so na ogled kipi kiparja Ferdinanda Galla, glavnega predstavnika poznobaročne sakralne plastike na slovenskem Štajerskem, ter slika Janeza Nepomuka. Avtor je Janez Andrej Strauss iz znane slovenjegraške družine baročnih slikarjev Straussov. Tako slika kot lesene plastike ter cerkvena ornamentika so se do začetka petdesetih let dvajsetega stoletja nahajali v prafarni cerkvi sv. Jurija v Škalah. Leta 1957 so cerkev zaradi izkopavanja premoga ter posledično ugrezanja zemljišča porušili, del predmetov iz nje pa je svoj prostor našel v grajski kapeli.

Vhod vanjo vodi skozi lep kamnit renesančen portal, ki ima na prekladi vklesano letnico 1660. V spodnjem delu so na zunanji (severni) strani tri manjše pravokotne strelne line ter štiri novejša pravokotna okna. Notranja oprema v kapeli je bila izgubljena med ali kmalu po 2. svetovni vojni. V tem prostoru je sedaj razstavljena manjša zbirka cerkvene baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah, ki so jo morali v 50-ih letih 20. stoletja zaradi ugrezanja podreti. Prafarna cerkev sv. Jurija v Škalah je bila najstarejša cerkev v dolini, ustanovljena konec 10. ali najkasneje v začetku 11. stoletja, na kar med drugim kaže tudi njen patron sv. Jurij. Značilen je za cerkve, ki so bile postavljene na pred kratkim pokristjanjenih tleh. V svoji osnovi romanska cerkev, ki je v gotiki dobila dolgi kor in bila z obzidjem utrjena v tabor, v začetku 17. stoletju pa je za nov zvonik poskrbel škof Tomaž Hren, je bila v začetku 18. stoletja barokizirana. Krasila so jo dela znanih baročnih umetnikov tedanjega časa, med katerimi sta imela še posebej vidno vlogo celjski kipar Ferdinand Gallo (ok. 1709–1788) in slovenjegraški slikar Janez Andrej Strauss (1721–1783). V 19. stoletju je v njej služboval tudi eden največjih slovenskih pesnikov, Anton Aškerc. Medtem ko so del opreme in inventarja iz porušene cerkve razdelili po drugih cerkvah v Šaleški dolini, so nekatere od najlepših baročnih umetnin sedaj razstavljene v grajski kapeli. Nasproti vhoda v grajsko kapelo visi slika sv. Nepomuka, slikarja Janeza Andreja Straussa iz bližnjega Slovenj Gradca, nad vrati pa slika Ecce homo, ki je nekoč krasila župnišče cerkve sv. Jurija. Levo in desno od Straussove slike stojita lesena kipa sv. Florijana in sv. Jurija v naravi velikosti in rimskih vojaških oblačilih, deli znanega baročnega kiparja Ferdinanda Galla, družbo jima delata kip sv. Janeza Nepomuka, tirolskega kiparja Martina Wieserja iz prve polovice 18. stoletja (pred 1730), ki je nekoč stal v desni kapeli c. sv. Jurija, ter kip sv. Papeža iz druge polovice 18. stoletja. Pred sliko sv. Nepomuka je nameščen klečeči angel, ravno tako iz druge polovice 18. stoletja.

Pokaži več Pokaži manj
Call Now Button
Accessibility
Scroll to Top