Grajska kapela

Grajska kapela, ki je bila na novo posvečena leta 2016, se nahaja v severozahodnem obrambnem stolpu, ki so mu novo vlogo namenili v 17. stoletju. V kapeli, v kateri se je v preteklosti poročilo kar nekaj domačih plemiških hčera, so na ogled kipi kiparja Ferdinanda Galla, glavnega predstavnika poznobaročne sakralne plastike na slovenskem Štajerskem, ter slika Janeza Nepomuka. Avtor je Janez Andrej Strauss iz znane slovenjegraške družine baročnih slikarjev Straussov. Tako slika kot lesene plastike ter cerkvena ornamentika so se do začetka petdesetih let dvajsetega stoletja nahajali v prafarni cerkvi sv. Jurija v Škalah. Leta 1957 so cerkev zaradi izkopavanja premoga ter posledično ugrezanja zemljišča porušili, del predmetov iz nje pa je svoj prostor našel v grajski kapeli.

Accessibility
Scroll to Top