Grajska kapela

Na severozahodni strani grajskega kompleksa so v 17. stoletju preuredili enega od grajskih obrambnih stolpov v grajsko kapelo. Vhod vanjo vodi skozi kamnit renesančni portal, ki ima na prekladi vklesano letnico 1660. Notranja oprema kapele je bila izgubljena med ali kmalu po drugi svetovni vojni. Skozi sonde v ometih so dobro vidni fragmenti barvne geometrične poslikave kapele, ki je bila izvedena v fresco in secco tehniki, domnevno ob nastanku kapele.
V tem prostoru je zdaj razstavljena manjša zbirka cerkvene baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah, ki so jo bili prisiljeni sredi 20. stoletja zaradi ugrezanja podreti. Prafarna cerkev sv. Jurija v Škalah je bila najstarejša cerkev v dolini, ustanovljena ob koncu 10. stoletja ali najkasneje na začetku 11. stoletja, na kar med drugim kaže tudi njen patron sv. Jurij, značilen zavetnik cerkva, ki so bile postavljene na pred kratkim pokristjanjenih tleh. Cerkev je bila v svoji zasnovi romanska, v obdobju gotike je dobila dolgi kor in bila z obzidjem utrjena v tabor. Na začetku 17. stoletja je za nov zvonik poskrbel škof Tomaž Hren, medtem ko je bila v 18. stoletju barokizirana. Krasila so jo dela znanih baročnih umetnikov tedanjega časa, med katerimi sta imela lokalno vidnejšo vlogo celjski baročni kipar Ferdinand Gallo (ok. 1709–1788) ter slovenjgraški slikar in pozlatar Janez Andrej Strauss (1721–1783), ki sta tudi poklicno sodelovala. Iz cerkve sv. Jurija, kjer je v 19. stoletju služboval tudi pesnik Anton Aškerc, je bil ob njenem pogrezanju v petdesetih letih 20. stoletja del opreme in inventarja razdeljen po drugih cerkvah v Šaleški dolini, medtem ko so nekatere od baročnih umetnin zdaj razstavljene v grajski kapeli.
Na steni nasproti vhoda v grajsko kapelo visi slika sv. Janeza Nepomuka slikarja Janeza Andreja Straussa, nad vrati je barvna reprodukcija slike z motivom Ecce homo, ki je nekoč krasila župnišče cerkve sv. Jurija. Levo in desno od Straussove slike stojita barvna lesena kipa sv. Florijana in sv. Ahaca v naravni velikosti in rimskih vojaških oblačilih, ki sta deli kiparja Ferdinanda Galla. Kipa sta bila del glavnega oltarja, ki ga je krasila po velikosti izstopajoča osrednja slika s podobo sv. Jurija v boju z zmajem. Po porušitvi stare škalske cerkve se je kakovostno delo dunajske provenience nahajalo v cerkvi sv. Martina v Šmartnem pri Velenju, od leta 2019 je na ogled v cerkvi sv. Jožefa v Škalah.
Sv. Florijanu in sv. Ahacu dela na razstavi družbo kip sv. Janeza Nepomuka, ki je eden od kipov škalskega oltarja, nastalega v prvi polovici 18. stoletja. Gre za delo tirolskega baročnega kiparja Martina Wieserja (rojen ok. 1670 – umrl po 1731), ki je nekaj let deloval v tudi v Slovenj Gradcu. Pred sliko sv. Nepomuka je nameščen še klečeči angel iz druge polovice 18. stoletja.

Accessibility
Call Now Button