Mesto, ki so mu rekli čudež

Na fotografijah je spremljano nastajanje sodobnega mesta Velenja. Zbirka zajema čas od 1945 do 1960, ko je Velenje začelo dobivati novo podobo.
Iz majhnega, podeželskega trga pod Velenjskim gradom je nastalo sodobno, urejeno, moderno mesto, t. i. “socialistični čudež”. To je bil čas udarniškega, prostovoljnega dela in tudi silovitega razmaha velenjskega premogovnika, ki je pomenil osnovo za razvoj Velenja.

Accessibility
Scroll to Top