Muzej usnjarstva na Slovenskem

Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju je nastal na tradiciji usnjarstva in usnjarskega obrata z ustanovno letnico 1788. Ustanovila ga je družina Vošnjak, katere usnjarska tradicija sega vse tja do 16. stoletja v Slovenj Gradec, od
koder so posamezniki kasneje odšli v trg Vitanje in leta 1750 v trg Šoštanj. Od leta 1788 sta bili v trgu dve usnjarski obrtni delavnici v rokah rodbine Vošnjak, ki sta se skozi 19. stoletje ob ugodnih posledicah obrtne svobode po letu 1860 pod imenom K. K. priv. Lederwerke Franz Woschnagg & Söhne in Tovarna za usnje Ivan Vošnjak razvili na tovarniško raven. Po združitvi obeh tovarn je postala K. K Priv. Lederwerke Franz Woschnagg & Söhne ena izmed največjih tovarn dvojne monarhije in kasnejše medvojne Jugoslavije kot tovarna usnja Franz Woschnagg & sinovi d. d. Šoštanj. Po drugi svetovni vojni so jugoslovanske oblasti tovarno zaplenile in nacionalizirale, v kasnejših letih je tovarna pod imenom Tovarna usnja Šoštanj zaradi neugodne gospodarske konjunkture počasi nazadovala in leta 1999, po 211 letih, prenehala delovati.

V soglasju in s podporo Tehniškega muzeja Slovenije in zainteresirane javnosti nekdanjih središč usnjarstva v širšem slovenskem prostoru je bila 19. novembra 2009 odprta prva faza Muzeja usnjarstva na Slovenskem, ki danes deluje pod okriljem Muzeja Velenje. Muzej usnjarstva na Slovenskem je specialni tehniški muzej z opredeljeno zbiralno politiko. Kot edini tovrstni muzej ob podpori Tehniškega muzeja Slovenije zbira, evidentira, dokumentira, hrani, raziskuje in proučuje snovno in nesnovno kulturno dediščino s področja usnjarstva na območju Slovenije ter jo predstavlja javnosti.

Prostorsko usnjarski muzej zajema nekdanjo delavsko kopalnico Tovarne usnja Šoštanj, paviljonski del, depojske prostore in parkirišče. Ob odprtju muzeja leta 2009 sta bili postavljeni dve stalni razstavi.

 

Razstava Usnjarstvo v Šoštanju predstavlja kronološki oris 211-letne tradicije usnjarstva v Šoštanju, ki se je začela leta 1788 z ustanovitvijo Vošnjakove, takrat še obrtne delavnice, ki je prek vzpona v veleindustrijo sooblikovala Šoštanj vse do ukinitve Tovarne usnja Šoštanj leta 1999. Na muzejski razstavi je predstavljen pomen usnjarstva za Šoštanj, Šaleško dolino in širše. Prikazani so razvoj meščanstva in delavstva ter vplivi vzporedne nacionalne diferenciacije od druge polovice 19. stoletja v 20. stoletje, prve in druge svetovne vojne, gospodarskih kriz in spremembe državnih struktur. Ambientalne postavitve, ki zajemajo več kot 330 muzejskih predmetov, predstavljajo bivalno kulturo šoštanjskega delavstva (delavsko stanovanje) in meščanstva (direktorjeva pisarna), njihovo oblačilno in prehransko kulturo ter utrinke kulturnega in družabnega življenja (Pihalna godba Zarja, Nogometni klub Usnjar, gasilstvo, planinsko društvo in Lujekova čevljarska delavnica). Na razstavi so poudarjene teme: oče v fabriko, mati v tavrh, otroška igra, odnos lastnik tovarne-delavec, imeti in obdržati, prikaz življenja različnih slojev prebivalstva itn. Muzejska predstavitev zajema krajše zapise, namenjene obiskovalcem, prikaz slikovnega gradiva in predmetov v stenskih vitrinah, ambientalne postavitve, pospremljene z zvočno kuliso itn. Za spodbuditev dejavnosti so v muzejsko interpretacijo ob usnjarskem vajencu Juretu, ki nas vodi skozi razstavo, vključeni pripomočki, ki to omogočajo: časovni trak, vklopi stikalo, izdelaj suhi žig, otipaj vrste usnja, za informacijo uporabi dotikalni zaslon, poglej skozi okno na nekdanje tovarniško dvorišče, prikaz požara v tovarni z dimom, oglej si filmsko predstavitev itn. Po poti ogleda lahko obiskovalec po potrebi počiva na več klopeh, muzej je tudi prijazen osebam z gibalnimi omejitvami, saj dostop v muzejske prostore omogočata klančina in dvigalo.

 

Razstava Industrijska predelava kož v usnje je postavljena v paviljonskem delu. Na razstavi je na velikih panojih predstavljen tehnološki postopek za predelavo kož od vhodnih surovin, konzerviranja, luženja, strojenja in dodelave do končnega izdelka – usnja. Muzejsko razstavo ambientalno dopolnjujejo velike fotografije proizvodnega procesa. Obiskovalcem je postavljenih na ogled 70 muzejskih predmetov večjih dimenzij, ki časovno segajo v čas razmaha industrializacije na Slovenskem od konca 19. stoletja do danes. Predstavitev zajema ogled najpomembnejših strojev in naprav za predelavo kož v usnje (pam, lužilne jame, cepilni stroj, valjavke, brusilni stroj, strugalni stroj, lomilka, šivalni stroj, stroj za embaliranje usnja, stiskalnice, mlin za mletje hrastove lesovine za izdelavo tanina itn.) ter demonstracijo delovanja transmisije za pogon strojev in naprav v nekdanji tovarni usnja v Šoštanju. Za razumevanje namena uporabe so posamezni stroji in naprave opremljeni z nazornimi napisi, ki vsebujejo poimenovanje, mesto v tehnološkem postopku, tehnične podatke, leto izdelave itn.

Vodeni ogledi

Najavljenim skupinam ponujamo voden ogled po razstavah muzeja. Voden ogled traja približno 1 uro.

Za prijave skupin in organizacijo programov nas predhodno kontaktirajte.
E: info@muzej-usnjarstva.si
T: 03 898 44 20

 

Odpiralni časi in ceniki

Muzej Velenje na Velenjskem gradu

Odpiralni čas

Poletni odpiralni čas (od 1. aprila do 31. oktobra):

torek – nedelja: 10.00 – 18.00

zaprto: ponedeljek, razen v juliju in avgustu, ko je muzej tudi ob ponedeljkih odprt: 10.00 – 18.00

Zimski odpiralni čas (od 1. novembra do 31. marca):

torek – nedelja: 10.00 – 18.00

zaprto: ponedeljek

 

Zaprto: 1. januar, Velika noč, 1. november, 25. december

Skrajšan delovni čas: 24. december in 31. december: 10.00 – 15.00

 

Vstopnina

posamezniki
skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
4,00 €
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študentje, upokojenci
3,00 €
5,00 €
4,00 €
vsaka dodatna enota Muzeja Velenje – odrasli
2,00 €
4,00 €
3,00 €
vsaka dodatna enota Muzeja Velenje – otroci, mladina, študenti, upokojenci
1,00 €
3,00 €
2,00 €
občasne razstave ali ogled samo ene stalne razstave po izbiri – odrasli
2,00 €
/
/
občasne razstave ali ogled samo ene stalne razstave po izbiri – otroci, mladina, študenti, upokojenci
1,00 €
/
/
letna vstopnica + darilce – odrasli
30,00 €
/
/
letna vstopnica + darilce – otroci (vključeni tudi obiski Mladih muzealcev)
20,00 €
/
/
družinska vstopnica (do 2 odrasla)
10,00 €
/
/

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:
Ponujamo vam cenovno ugodno skupno vstopnico z Muzejem Premogovništva Slovenije. 

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, vse skupine invalidov (razen delovnih invalidov) in njihovi spremljevalci, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Muzej usnjarstva na Slovenskem

Odpiralni čas

Poletni odpiralni čas (od 1. aprila do 31. oktobra):

torek – nedelja: 9.00 – 17.00

zaprto: ponedeljek, razen v juliju in avgustu, ko je muzej tudi ob ponedeljkih odprt: 10.00 – 18.00

Zimski odpiralni čas (od 1. novembra do 31. marca):

torek – nedelja: 9.00 – 17.00

zaprto: ponedeljek

 

Zaprto: 1. januar, Velika noč, 1. november, 25. december

Skrajšan delovni čas: 24. december in 31. december: 10.00 – 15.00

Vstopnina

posamezniki
skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
4,00 €
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študentje, upokojenci
3,00 €
5,00 €
4,00 €
vsaka dodatna enota Muzeja Velenje – odrasli
2,00 €
4,00 €
3,00 €
vsaka dodatna enota Muzeja Velenje – otroci, mladina. študenti, upokojenci
1,00 €
3,00 €
2,00 €
letna vstopnica + darilce – odrasli
30,00 €
/
/
letna vstopnica + darilce – otroci (vključeni tudi obiski Mladih muzealcev)
20,00 €
/
/
družinska vstopnica (do 2 odrasla)
10,00 €
/
/

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:
Ponujamo vam cenovno ugodno skupno vstopnico z Muzejem Premogovništva Slovenije. 

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, vse skupine invalidov (razen delovnih invalidov) in njihovi spremljevalci, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Kavčnikova domačija

Odpiralni čas

od 1. julija do 31. avgusta, vsako nedeljo med 10. in 17. uro.
Za najavljene skupine odprto tudi po dogovoru.

Vstopnina

skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študenti, upokojenci
5,00 €
4,00 €

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:
Ponujamo vam tudi cenovno ugodno skupno vstopnico z vsemi ostalimi enotami Muzeja Velenje in z Muzejem Premogovništva Slovenije.

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, vse skupine invalidov (razen delovnih invalidov) in njihovi spremljevalci, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Grilova domačija

Odpiralni čas

Od 1. julija do 31. avgusta, ob sobotah  med 10. in 17. uro. 

Za najavljene skupine odprto tudi po dogovoru.

Vstopnina

skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študenti, upokojenci
5,00 €
4,00 €

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:
Ponujamo vam tudi cenovno ugodno skupno vstopnico z vsemi ostalimi enotami Muzeja Velenje in z Muzejem Premogovništva Slovenije.

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, vse skupine invalidov (razen delovnih invalidov) in njihovi spremljevalci, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Hiša mineralov

Odpiralni čas

Poletni odpiralni čas (od 1. aprila do 31. oktobra):

torek – nedelja: 10.00 – 18.00

zaprto: ponedeljek, razen v juliju in avgustu, ko je muzej tudi ob ponedeljkih odprt: 10.00 – 18.00

Zimski odpiralni čas (od 1. novembra do 31. marca):

torek – nedelja: 10.00 – 17.00

zaprto: ponedeljek

 

Zaprto: 1. januar, Velika noč, 1. november, 25. december

Skrajšan delovni čas: 24. december in 31. december: 10.00 – 15.00

Vstopnina

skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študenti, upokojenci
5,00 €
4,00 €

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:
Ponujamo vam tudi cenovno ugodno skupno vstopnico z vsemi ostalimi enotami Muzeja Velenje in z Muzejem Premogovništva Slovenije.

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, vse skupine invalidov (razen delovnih invalidov) in njihovi spremljevalci, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Galerija F-Bunker

Odpiralni čas

Ponedeljek od 19.00 do 21.00
Torek 19.00-21.00
Sreda 9.00-11.00
Četrtek 19.00-21.00
Petek 19.00-21.00
Sobota 9:00-11:00
Galerija je ob nedeljah in praznikih zaprta.
Galerija je odprta za obiskovalce tudi po dogovoru.

Spominski center 1991 in Park državnosti

Odpiralni čas

Odprto za najavljene oglede.  Za ogled pokličite 03 898 26 30 ali pišite na E: info@muzej-velenje.si

Vstopnina

skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študenti, upokojenci
5,00 €
4,00 €

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:

Ponujamo vam tudi cenovno ugodno skupno vstopnico z vsemi ostalimi enotami Muzeja Velenje in z Muzejem Premogovništva Slovenije.

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Spominska soba "Topolšica, 9. maj 1945"

The memorial room is arranged in such a way that it can be visited 24 hours a day, every day of the year.

Spominski park in spominska soba XIV. divizije

Odpiralni čas

Spominsko sobo si lahko brezplačno ogledate vse dni v letu.

Obiskovalci lahko ključ spominske sobe dobijo na:

Domačija Štumpfel
Plešivec 62
GSM: 041-983-424 (Branka Štumpfel)  ali tel.: 03 589 3849 (povezava do zemljevida) ali se za obisk dogovorijo preko e-pošte: natalija.stumpfel@gmail.com.

Za skupine se za obisk lahko dogovorite tudi z Muzejem Velenje na tel.: 03-898-26-30 ali po e-pošti: info@muzej-velenje.si.

Vstopnina

skupina – voden ogled do 6 oseb (cena po osebi)
skupina – voden ogled nad 6 oseb (cena po osebi)
odrasli
6,00 €
5,00 €
otroci, mladina, študenti, upokojenci
5,00 €
4,00 €

Čakalna ura vodnika (do 30 minut brezplačno) – 5,00 €.

Popust:

Ponujamo vam tudi cenovno ugodno skupno vstopnico z vsemi ostalimi enotami Muzeja Velenje in z Muzejem Premogovništva Slovenije.

Brezplačen vstop – predšolski otroci v spremstvu odraslih, spremljevalci skupin, imetniki veljavnih muzejskih in nekaterih drugih izkaznic (ICOM, SMD, SED, PRESS) in brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Grad Šalek

Grad Šalek je za obiskovalce brezplačno odprt vsako sredo in soboto od 9:00 do 17:00 ure. 

[elfsight_google_maps id="1"]
Accessibility
Call Now Button