Šaleška dolina 1941-1945

Razstava predstavlja obdobje druge svetovne vojne v Šaleški dolini. V času narodnoosvobodilnega boja Šaleška dolina ni bila na obrobju dogajanj. Njeni prebivalci so se aktivno vključili v osvobodilno gibanje. Okupator je kraje današnje mestne občine Velenje, občin Šoštanj in Šmartno ob Paki ves čas uvrščal med najbolj nemirne oziroma uporniške kraje v svojem celjskem okrožju in je na tem območju uveljavil številne ostre ukrepe proti narodnoosvobodilnemu gibanju.
Rdeča nit razstave je partizanski pesnik Karel Destovnik – Kajuh, poleg njega sta posebej prikazana še narodna heroja Dušan Mravljak – Mrož in Miha Pintar – Toledo. Povezovalni element razstave je češnjev cvet vzet iz Kajuhove pesmi, ki simbolizira in nakazuje protivojno misel in sporočilnost razstave.

Accessibility
Scroll to Top